Diaconaal werk

Hartelijk welkom op de webpagina van de Kerndiaconie van De Ark.
De taken van een diaken zijn zeer divers. Die bewegen zich tussen (uiteraard) vergaderen en omzien naar elkaar binnen en buiten de kern. En daar tussenin liggen vele activiteiten.
De meest in het oog springende zijn de zondagse collectediensten en de organisatie – al vele jaren op rij inmiddels - van een Paasviering en een Kerstviering voor een ieder die zich daarvoor aanmeldt. Ook van buiten de kern zijn mensen hartelijk welkom.
Van onze jaarlijkse Kerstactie maken we met de Kerst mensen die het goed kunnen gebruiken blij met een extraatje.
De jaarlijkse bustocht naar een bestemming ergens in ons land is zeer populair. Deze wordt georganiseerd vanuit de Wijkdiaconie van Protestants Noord.
Daarnaast zet de diaconie zich in voor vluchtelingenwerk in Amsterdam.
De gelden die we met de diaconale collectes binnenhalen zijn wisselend  voor het  eigen wijkwerk en voor stedelijke of landelijke doelen. Vrijwel altijd komen deze ten goede aan mensen in nood dichtbij en veraf.
Voor ons Heilig Avondmaalsproject, dat we steeds voor een periode van 3 jaar adopteren, zoeken we via KerkinActie een derde wereldproject, bij voorkeur gericht op het vergroten van mogelijkheden voor kansarmen.
Dat voor dit werk de motivatie vanzelf ontstaat moge duidelijk zijn uit het bovenstaande.

Voor vragen over diaconale zaken kunt u contact opnemen met Tine de Neef, 020 - 633 20 77

Voor giften aan de diaconie kunt u contact opnemen met Marten Hopman, 020 - 633 49 61, IBAN nr van de diaconie  prot. gem. Midden-Noord is NL08INGB0004638125

 

Avondmaalsproject

Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Het avondmaalsproject van de komende tijd richt zich op deze kinderen en helpt hen uit de neerwaartse spiraal, naar een hoopvolle toekomst.

Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 120 kinderen kunnen er basisonderwijs volgen en 80 jongeren kunnen een vaktraining krijgen. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund. Zo worden deze jonge mensen geholpen om uit de greep van armoede te komen. Een greep die verlamt: zonder geld geen opleiding, zonder opleiding geen werk, zonder werk geen geld. Een mooie kans om als kerken in Noord dit project naast een warm hart, ook een mooi bedrag toe te dragen en samen te bouwen aan een wereld waar mensen mensen kunnen zijn, zich kunnen ontplooien en anderen kunnen helpen datzelfde te doen. Lees meer op de website van kerk in actie.primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >