Met stilte de wereld in

Ik luister aandachtig naar een ander

Pas als ik stil ben,
mijn aandacht open,
mijn oordeel opschort,
mijn gedachte uitstel,
dan pas hoor ik wat je zegt.
Dan zeg je wat je kunt.
Dan vraag ik naar je hart
en ontstaat verstaan met compassie.
Gevoel dat klopt,
doordat mijn hart klopt in mijn oor.
Mijn oor luistert met mijn buik.
Ik kan zuinig zijn met mijn woorden.
Ik spreek met mijn ogen
en zet een stille stap naar jou


Marjan Bosch, in:´Stap in stilte’

Stilte is niet het einddoel van (stilte)meditatie. De ervaren stilte duurt slechts tijdelijk. Zij zal steeds weer gezocht moeten worden om vanuit de vruchten van stilte zoals liefdevolle aandacht, handelend in de wereld te staan. We lazen dit ook bij Etty Hillesum in de meditatie over ‘ontvangen van stilte’. Zij besloot in op 6 juni 1943 om  haar joodse geloofsgenoten die wachtten op transport in kamp Westerbork naar Polen te helpen. Zij heeft de mogelijkheid gehad om onder te duiken. Zij deed dat niet! In haar dagboek lezen we hoe haar leven een doorgaande meditatie en gebed werd. Hoe zij steeds weer de stilte opzocht. Zij schrijft dat het leven ‘Eén ononderbroken samenspraak met jou, mijn God’ is, waarin zij een steeds diepere verbondenheid voelde met God en de Liefde van God op het spoor kwam. Het naar binnen keren, in de stilte van haar hart, heeft bij haar niet geleid tot in zichzelf opgesloten zijn. Zij heeft zich juist hierdoor kunnen openen naar de wereld om haar heen. Haar wereld was ‘een hel’ met een permanente dreiging om gedeporteerd te worden. Die verbondenheid met God en de verbondenheid met de mensen om haar heen gaven haar vaak, tot tranen toe bewogen, een gevoel van dankbaarheid en geborgenheid. Dit maakte dat zij helpend aanwezig kon zijn bij het lijden van haar kampgenoten.

Lees meer...

Ontvangen van stilte

Velen zijn gretig op zoek, maar alleen zij zullen vinden die in voortdurende stilte volharden!
Stilte zal u verlichten in God en zal u bevrijden van de spoken van onwetendheid.
Stilte zal u verenigen met God.
Hou van de stilte meer dan wat dan ook:
zij brengt een vrucht voort die geen tong kan beschrijven.
Aanvankelijk moeten we ons dwingen om stil te zijn.
Maar daarna wordt vanuit onze echte stilte iets geboren dat ons naar diepere stilte drijft.
Moge God u een ervaring schenken van dit ‘iets’ dat geboren wordt uit stilte.


Isaac van Nineve (Syrische woestijnmonnik, 7e eeuw na Chr.)

Net als deze Isaac van Nineve in de 7e eeuw beschrijft ook Antoinette van Gurp in 2013 hoe we in een ‘diepere stilte’ gebracht kunnen worden. Een stilte die alleen maar ontvangen kan worden: ‘Wanneer we er werkelijk voor God kunnen zijn, ons toevertrouwen, overgeven, dan kunnen we naar een diepere stilte gebracht worden. Deze stilte is niet met wilskracht te verkrijgen maar ze wil toegelaten, ontvangen worden. We moeten aan God overlaten wat we niet kunnen. Dan kan misschien ervaren worden, dat we aangeraakt worden door een andere, ongrijpbare Werkelijkheid. Dit is een kostbare stilte waarin niets staat tussen God en onszelf: geen mensen, dingen, gevoel, verstand of voorstellingsvermogen. We openen ons voor God, en de ervaring is: ‘niet mijn wil, maar uw wil geschiede’.’ 

Lees meer...

Richten van stilte

Ik weef een stilte rond mijn lippen.

Ik weef een stilte in mijn geest.

Ik weef een stilte binnen mijn hart.

Ik sluit mijn oor voor wat afleidt.

Ik sluit mijn oog voor wat misleidt.

Ik sluit mijn hart voor wat verleidt.

Breng mij tot rust en maak mij stil.

Verdrijf uit mij alle tumult.

Omhul mij met stilte en vrede.

uit een Keltisch gebed

Stilte in christelijke meditatie is geen doel op zich. Stilte is alles en niets tegelijk, leeg en vol. Wanneer men groeit in het proces van stilte, de stroom van opkomende gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties heeft kunnen laten voor wat ze zijn en de positie van geduldige, vriendelijk waarnemer kan handhaven, kan er een ruim panoramisch uitzicht ontstaan voor wat in jezelf leeft en buiten je plaats vindt. Er is een ruimte en vrijheid om vanuit die beleefde stilte je innerlijke blik, gedachten en gevoelens (je hart dus) op God te richten. Je neemt niet alleen de houding van waarnemer, maar ook van regisseur aan om vanuit je wil adequaat om te gaan met je gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwording. Paula van Cuilenburg geeft aan dat je in de houding van waarnemer én van regisseur, bij gestaag oefenen,’ een sterk centrum van bewustzijn en wil’ ontwikkelt.

Lees meer...

Werkplaats van de Stilte


Into Great Silence

In het verborgene van ieder mens
is een cel van eenzame beschouwing
men hoeft geen monnik te zijn
om daar binnen te gaan
de stilte te groeten, te knielen
en te wachten op de ontmoeting.

Er zijn geluiden van vogels en wind
het ruisen van water en bladeren
de echo van voetstappen in een gang
woorden die kolken in het hoofd als wolken
schaduwen van onvermogen tegen de muren
schimmen van ontgoocheling en wrok.

Maar soms opent zich de stilte en wordt ruimte
een diepe geluidloze leegte, waarin de dingen
zichzelf verliezen en weer terugvinden
in een grondeloos verstaan van hun betekenis.
Tijdloos zink ik neer into great silence,
word opgenomen in de oceaan van de Ene.

Catharina Visser

Achter de deur die naar stilte openstaat gaan vele mogelijke stiltes schuil. Daarbij zijn zowel prettige als onprettige ervaringen mogelijk.

Lees meer...

Openen voor stilte

Stilte heeft met ruimte te maken,
met heilige ruimte
waar God je kan vinden
Stilte is veel meer dan zwijgen,
veel groter dan niet spreken.
De stilte is er al,
het zwijgen komt daarna en participeert in de grote ruimte
van de stilte.

De ruimte van de stilte ervaren we in ons hart,
Als we genoeg tijd en afstand nemen
om te luisteren.

Stilte is afdalen naar de deur van je hart,
om daar de ruimte te vinden die je nodig hebt,
om even te delen in de volheid van de tijd,
om even te raken aan de eeuwigheid.
We hoeven niet te zoeken,
we worden er gevonden.

Alleen in de echte stilte
kun je je eigen hartslag horen,
rust vinden,
mens worden

Sandra van der Zon

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >