Compassie met de wereld

In de serie van 6 meditatieavonden onder de titel ‘Van Passie naar Compassie’ eindigen we de laatste meditatieavond met het thema ‘Compassie met de wereld’. Dat klinkt heel breed en groot maar, we hoeven het niet alleen te doen!!

Lees meer...

Barmhartigheid

‘Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is.’ (Lucas 6: 36)

Lees meer...

Mededogen

“Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben” (Matteüs 9:36).

Lees meer...

Passie als lijden

Bij de meditatie over ‘Passie als gedrevenheid’ lazen we dat passie ‘hart(stocht) hebben voor iemand of iets is en dat je er desnoods lijden voor over hebt.

Lees meer...

Zelfcompassie

‘Heb uw naaste lief die is als jij.’
Leviticus 19, vs 18

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >