In het ritme van de seizoenen

Van september 2015 t/m juni 2016 heeft de meditatiegroep ‘Weg van Leven’ in de Ark als jaarthema : ’Christelijke meditatie in het ritme van de seizoenen’. Er wordt een verbinding gelegd tussen de christelijke traditie en de natuur om ons heen. De basis wordt gevormd door de vier seizoenen en de daarmee verbonden spirituele (sub)thema’s zoals wachten en verstilling, ontvangen en geestkracht, delen en vreugde, vrucht dragen en loslaten, hoop. Deze thema’s zijn verbonden met de verschillende perioden in het kerkelijk jaar. Verschillende vormen van christelijke meditatie helpen ons om ons op deze thema’s en perioden te bezinnen.

Lees meer...

Ik

“Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.” Mattheüs 5:3

Lees meer...

Rust en Ontspanning

Dit zegt de HEER:
Ga op de kruispunten staan, denk na,
kijk naar de oude wegen.
Welke weg leidt naar het goede?
Sla die in, en vind rust.
 Maar zij zeggen: 'Dat doen wij niet.' Jeremia 6:16

Lees meer...

Wachten

Het visioen – al wacht het de vastgestelde tijd nog af –, hijgt niettemin naar zijn vervulling en het vertelt geen leugen. Al blijft het ook uit, geeft het wachten niet op. Want komen doet het beslist en het komt niet te laat. (Habakuk 2:3).

Lees meer...

Vergankelijkheid

7.Eet daarom je brood met plezier en drink je wijn met een opgewekt hart. Dat heeft bij voorbaat Gods zegen. 8. Ga altijd feestelijk gekleed en zorg steeds voor parfum op je hoofd. 9. Geniet van het leven met de vrouw van je hart; van heel het ijdele en kortstondige bestaan dat God je geeft onder de zon. Dat is het enige dat je krijgt in dit leven voor al je harde werken en tobben onder de zon. 10. Grijp met beide handen de kansen die je nu krijgt, want in de onderwereld waarnaar je op weg bent is het afgelopen met denken en doen, met kennis en wijsheid. 11. Nog iets anders zag ik onder de zon: niet altijd winnen de snelsten de wedloop of de dappersten de oorlog. Het zijn niet altijd de wijzen die te eten hebben, de verstandigen die rijk worden of de deskundigen die bijval krijgen. Alles hangt af van tijd en toeval. (Prediker 9: 7-11)

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >