Liefde geven

“Geven  maakt gelukkiger dan ontvangen” (Hand.20:35)

Lees meer...

Innerlijke stilte

“Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God”. Sören  Kierkegaard

Lees meer...

Liefde ontvangen

‘Dat er ook iets van ‘Liefde’ in je komt, niet zo een luxe-liefde van een half uurtje, waar je heerlijk in zwelgt, trots op je eigen verheven gevoelens, maar liefde, waar je iets mee kunt doen in de kleine dagelijkse praktijk.’  Etty Hillesum

Lees meer...

Tot bloei komen

Honderd bloemen mogen bloeien....broos op stelen ongebroken. Huub Oosterhuis

Lees meer...

Geestdrift

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,  en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Handelingen 2: 1-4

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >