Het Geheim

God, ik weet het niet wat ik bedoel.

Ik bedoel, want eindeloos probeer

Ik te zeggen wat ik zeggen wil,

Ik bedoel een licht dat niet bestaat,

Ik bedoel het goddelijk gelaat

Dat onzichtbaar is, de stem zo stil.
Schulte Nordholt (1920-1995)

Lees meer...

Doop

Jezus zei (tegen de farizeeër Nikodemus in zijn nachtelijk bezoek aan Jezus): ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien’. Johannes: 3

Lees meer...

Leegte

Om te geraken tot het smaken van alles // Heb smaak in niets.
Om te geraken tot het bezit van alles // Wil niets bezitten.
Om te geraken tot alles zijn // Wees niets.
Om te geraken tot het weten van alles // Wil niets weten.

Lees meer...

Liefde geven

“Geven  maakt gelukkiger dan ontvangen” (Hand.20:35)

Lees meer...

Innerlijke stilte

“Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God”. Sören  Kierkegaard

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >