Liefde ontvangen

‘Dat er ook iets van ‘Liefde’ in je komt, niet zo een luxe-liefde van een half uurtje, waar je heerlijk in zwelgt, trots op je eigen verheven gevoelens, maar liefde, waar je iets mee kunt doen in de kleine dagelijkse praktijk.’  Etty Hillesum

Lees meer...

Tot bloei komen

Honderd bloemen mogen bloeien....broos op stelen ongebroken. Huub Oosterhuis

Lees meer...

Geestdrift

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,  en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Handelingen 2: 1-4

Lees meer...

Groeien

Ik ben gaan zien dat het geloof een organisme is dat groeit met de tijd. Blijft het stabiel dan sterft het. Wil het voortleven, dan moet het kunnen veranderen. Godfried Bomans (1913-197)

Lees meer...

Verstilling

“Ach, Heer, waar is dat zwijgen en waar is die plaats waar dat woord ingesproken wordt? We zeggen... : het is in het louterste dat de ziel te bieden heeft, in het edelste, in de grond, ja, in het zijn van de ziel, dat is: in het verborgene van de ziel. Dat is de functie van ‘zwijgen’, want geen schepsel kwam daar binnen en geen enkel beeld, noch is de ziel daar actief en kennend, noch heeft zij daaromtrent een voorstelling, noch van zichzelf, noch van enige geschapenheid...”. Meister Eckhart (1260 – c. 1328)

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >