6e chakra: Intuitieve helderheid

Bij de 5e of keelchakra ging het over het ‘luisteren’ naar de innerlijke stem en om met behulp van de gegeven scheppingskracht onze creatieve identiteit op een zo zuiver mogelijke manier tot uitdrukking te brengen. Dit uitdrukken doen we in ons spreken en handelen in relatie tot onszelf en de ander. In de verdere persoonlijke ontwikkeling is ons bewustzijn gericht op het ‘zien’ om te komen tot ‘intuitieve helderheid’. We zijn hier in het gebied van de 6e of voorhoofdchakra, ook wel het ‘derde oog’ genoemd.

Lees meer...

5e chakra: Geestelijke vrijheid

De lotusbloem met zijn 16 bloembladeren is het symbool van de Vishuddhi, de 5e of keelchakra. De Vishuddhi vertaald uit het Sanskriet staat voor reinheid, beter nog is zuiverheid.

Lees meer...

4e chakra: Liefde

De 4e of hartchakra is het centrum waardoor wij liefhebben. Hier stroomt de energie van verbondenheid met al het ons omringende leven. Hoe meer dit centrum opengaat, des te groter wordt ons vermogen om het leven op steeds grotere schaal lief te hebben.

Lees meer...

3e chakra: Innerlijke kracht

Vanuit de subtiele fysieke energie in de 1e of wortelchakra komt de (basis)zekerheid tot ontwikkeling. Deze energie stijgt verder op naar de 2e of navelchakra  waar zij als levensenergie ‘vertrouwen’ in het leven ontwikkelt, het door God geschonken leven. Hierna werkt zij als emotionele energie in op de 3e chakra, waaruit de ‘innerlijke kracht’, het centrale thema van deze chakra tot ontplooiing komt. Het is deze innerlijke kracht die enthousiasmeert, motiveert en aanzet tot actief handelen om met plezier (mede) vorm te geven aan het eigen bestaan in de wereld.

Lees meer...

2e chakra: Vertrouwen

Vanuit de wortelchakra klimt de levensenergie omhoog naar de ruimte in het bekken waar de 2e chakra zich bevindt.

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >