Thema: Leven in liefde

website leven in liefde

Als je God en de eeuwigheid zoekt, 

moet alles wat je gewend bent,
ondersteboven.

Uit: De grote Evangeliche Perle
(van 16e eeuwse onbekende mystica)

Na ‘Leven in aandacht’ en ‘Leven in eenheid’ is ‘Leven in liefde’ het derde aspect van Mystiek leven volgens het gelijknamige boek van Kick Bras. We laten ons allereerst leiden door een korte en krachtige tekst hoe je tot liefde kan komen. Het is van een onbekende mystica uit het begin van de 16e eeuw, die banden had met het Agnietenklooster in Arnhem. Deze tekst komt uit: ‘De Grote Evangelische Peerle’.

Als je God en de eeuwigheid zoekt, moet alles wat je gewend bent, ondersteboven.
Ten eerste: leer loslaten.
Niet alleen materiële dingen, maar ook gewoontes of gedachten waar je aan gehecht bent. Laat alles verloren gaan waarmee je jezelf overeind houdt. Daardoor ontstaat er plaats voor God. God daalt in je neer en neemt je in zich op. Je wordt in God veranderd.

Ten tweede: leer dulden.
Wees geduldig en verdraag wat je overkomt naar best vermogen, lief of leed, geluk of ongeluk. Zeg tegen God: ik weet niet waarom U dit laat gebeuren, mij lijkt het niet goed, maar ik weet niet hoe U daarover denkt. Ik vertrouw op uw goedheid.

Ten derde: leer minnen.
Je leert nooit beter liefhebben dan door dat loslaten en dulden. In de grondeloze, gelaten, geduldige mens daalt God neer, en de ziel heeft God lief, en God neemt haar in zich op.
Zo keert de ziel terug in haar oorsprong uit wie zij gevloeid is.

Vergelijkbare thema’s komen we tegen in het hoofdstuk dat Kick Bras hieraan wijdt.
Liefde is in de mystieke literatuur het meest voorkomende woord. De zogenaamde ‘Minnemystiek’ is een belangrijke stroming.
Kick Bras onderscheidt in dit thema 4 stappen:

Het verlangen naar liefde
Veel mensen kennen dat verlangen als een verlangen naar een innige verbondenheid met een ander of met de Ander. Daarbij blijft de ander of Ander ook altijd echt een ander: in wezen vrij, in wezen anders, ondanks de ervaren verbondenheid. Als het om verlangen naar God gaat, kun je je afvragen of dat verlangen gebaseerd is op een al te menselijke behoefte aan geborgenheid, of dat het een zuiver verlangen is. Het antwoord van mystici is dan dat dat verlangen zuiver kan zijn, omdat God zelf verlangen in ons wekt, omdat Hij verlangt naar ons. Het gaat er dus om ons daarvoor open te stellen. Dag Hammarskjöld, zegt hierover:
“Hier wordt verlangen gelouterd tot openheid”
Maar het blijft zaak om je verlangen te onderzoeken: Waar richt je verlangen zich op? Spelen er begeerten mee? Gaat het om wat je van God hoopt of verwacht of gaat het om de goedheid van God? Ben je op zoek naar een vervullende ervaring of kun je eenvoudig vertrouwen en dat vertrouwen omzetten in liefde?

Aangeraakt door de liefde
Wanneer mensen door Gods liefde worden aangeraakt, kan dat alleen maar in ervaringstaal worden uitgedrukt. En daarbij ervaren zij, dat niet hun liefde voor God, maar Gods liefde voor hen voorop staat. Dat is het fundament van het leven.
Bij sommigen groeit het besef te worden bemind langzaam tijdens hun leven, door alles wat zij meemaken heen. Soms is een crisis de aanleiding. Of het is een plotseling doordringend besef dat leven in liefde dé grote roeping is. Zoiets beschreef Teresia van Lisieux:
“Eindelijk heb ik mijn roeping gevonden! Mijn roeping , dat is de LIEFDE!.... Ik kan niet echt spreken van een uitzinnige vreugde, het was eerder de rustige en serene vrede van een schipper die de vuurtoren ziet die hem naar de haven brengen moet.
Lichtende Vuurtoren van de Liefde, nu weet ik hoe ik bij je komen moet; ik heb het geheim ontdekt, hoe ik jouw vlam tot de mijne maken kan!”

Vervulling en gemis in de liefde
”De goddelijke minne speelt een heilig spel met ons, door beurtelings zoet en zuur te geven, lokt ze ons steeds verder op de weg van de liefde…. we moeten het avontuur van de minne aandurven en daarin volharden tot we eenmaal de volkomen vervulling zullen smaken”, zegt Kick Bras.
Net als bij een verliefdheid, komt ook na een diepe ervaring van goddelijke liefde de ontnuchtering. Die hoort erbij. Deels omdat die ervaring nooit vast te houden is. Deels omdat je in het licht van de liefde ook de onvolkomenheden van jezelf of van je samenleven met anderen scherper ziet. Deels ook omdat het niet de bedoeling is om op die bergtop te blijven: die ervaring drijft je ook weer naar beneden. Het gaat erom de wereld vanuit die ervaring een beetje om te vormen. De ervaring vraagt erom om in het leven te worden geïntegreerd en dat is een zware opdracht. Daarom is het nodig om omgang met God te zoeken in gebed en meditatie, in liturgie en lofzang. Ook dan is er niet altijd contact met God. Het kan zijn, dat je voldoende voortgang vindt via inhoudelijke verdieping, het kan ook, dat dat op een gegeven moment niet meer voldoet en ben je toe aan een volgende fase: een overgang van mediteren naar contempleren. Je leert je openstellen voor God die zich present stelt, boven verbeeldingskracht en denken uit.

Omgevormd in de liefde
“Nu. De vrees overwonnen – vrees voor anderen, voor mezelf, voor de duisternis daaronder: aan de grens van het ongehoorde. Hier eindigt het bekende. Van de overzijde vervult een geheime kracht mij met de mogelijkheid van haar oorsprong. Hier wordt verlangen gelouterd tot openheid: iedere daad voorbereiding, iedere keuze een ja aan het onbekende”, zegt Dag Hammarskjöld, in zijn postuum uitgeven dagboek ‘Merkstenen’.

Wie deel krijgt aan de goddelijke liefde, kan zich verliezen, het ego loslaten (wat zowel pijnlijk als bevrijdend is) en kan worden waartoe God ons heeft geschapen: beelddrager van God te zijn. De betrokkenheid op God helpt ons om ons te laden met kracht om ín de wereld aanwezig te zijn. Schouwen en werken versterkt elkaar wan de bron van de Heilige Geest is onuitputtelijk. Contemplatie én actie dus, niet één van beiden verwaarlozen.
Mystieke liefde kan zich ook uitstrekken tot universele liefde, tot acceptatie van lijden, tot liefde voor de vijand. Van dat laatste is Etty Hillesum een voorbeeld:
“tegen iedere wandaad te meer en gruwelijkheid te meer hebben wij een stukje liefde en goedheid te meer tegenover te stellen, dat we in onszelf veroveren moeten.”

Rob Boersma en Annemarie van Wijngaarden

 

 

Rob Boersma en Annemarie van Wijngaarden

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >