Leven vanuit liefde, of je toevertrouwen aan de Liefde

“God ik dank je voor zoveel kracht die je me geeft. Het innerlijk centrum waaruit mijn leven geregeerd wordt, wordt steeds krachtiger en puntiger. (p.232). Ik vind God, dat ik goed met je samenwerk, dat wij goed samenwerken. Ik geef je een steeds grotere ruimte om in te wonen en ik begin je ook trouw te worden. Ik hoef je haast nooit meer te verloochenen”.
Etty Hillesum

Lees meer...

Jezus als inspiratiebron

Ik ben de weg en de waarheid en het leven', antwoordt Jezus. Jezus zegt: 'Alleen via mij kun je bij de Vader komen'
(Johannes 14:6)

Lees meer...

Leven met lijden

De kruisweg draait om een geheim. Het geheim van de kruisweg is het geheim dat te vinden is op de straten en de pleinen van onze wereld, maar daar wordt er meestal overheen gekeken. Het kan gevonden worden in de vluchtelingenkampen en op slagvelden, maar ook in onze kantoren en onze huizen. Het is verankerd in ons lijf en in ons hart. Wie het niet zoekt, kan de ervaring opdoen erdoor gevonden te worden. Het blijkt zich te verbergen in de stilte die wordt nagelaten door verlies en verwonding, verslagenheid en compassie, lijden en dood. Het geheim van de kruisweg is Gods geheim. Uit: ‘Door het lijden’ van Erik Borgman

Lees meer...

Zuivering

Veel mensen willen God aanschouwen met de blik waarmee ze naar een koe kijken, en willen God liefhebben zoals ze een koe liefhebben. Je houdt van een koe vanwege de melk en de kaas, en in het algemeen van het voordeel dat je van haar hebt. Hetzelfde doen mensen die God willen liefhebben ter wille van uiterlijke rijkdom of innerlijke troost. Zij hebben God niet echt lief, want zij houden niet van God, maar van hun eigen voordeel.” Meister Eckhart (1260-1328)

Lees meer...

Kennismaken: ontwaken in verwondering

Ik zou zo graag maar willen zijn en ademen en ingebed liggen in de eeuwigheid en heel eenvoudig willen zijn. En ik weet dat die ogenblikken weer komen en dan zullen ze weer verdwijnen. Maar waar het om gaat bij mij om de verovering van een stukje eeuwigheid in mijzelf. En al het andere is bijzaak. Uit Dagboek Etty Hillesum

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >