Lopen van het Levensparelpad

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,

dat je opstaat wanneer je valt,

dat je mens mag worden in Gods ogen

en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt,

dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.

Dat je de vruchten van je leven proeft

en gaat in vrede.
Andries Govaart

 

Vanaf 31 augustus 2016 stonden 12 van de 18 levensparels van het fairtrade armbandje in  de meditatieavonden centraal.  Het armbandje met de parels dat we gebruikten zijn ontwikkeld door de evangelisch-lutherse bisschop Lannebö uit Zweden die Grieksorthodoxe christenen zag bidden met een gebedsketting en zelf ook zoiets wilde ontwikkelen om met zijn gemeenteleden (oud en jong) in gesprek te gaan over de kernbegrippen van het christelijk geloof. Op 28 juni, de laatste meditatieavond van dit seizoen en deze serie, willen we, als vorm van integratie het  levensparelpad lopen. De meesten van jullie hebben levensparels/armband gekocht: Er waren armbanden die al geregen waren in een volgorde, en er waren nog-zelf-te-rijgen parels. Die laatste vanuit de gedachte dat je de uiteindelijke volgorde voor jezelf misschien toch beter anders kan rijgen dan de voorgegeven volgorde. Misschien hebben de parels intussen een persoonlijke betekenis gekregen. In de beschrijving van de levensparels gaan we nu uit van de voorgegeven volgorde zoals in de afbeelding hierboven.

Er wordt gestart en geëindigd bij de Godsparel. Vervolgens lopen we individueel langs de verschillende ‘parelstations’. De levensparels beginnen met God. God als het geheim van het leven dat aan ons vooraf gaat, God over wie we op grond van bijbelse verhalen, in meditatie of op nog andere momenten vermoeden dat hij een dragende kracht in ons leven is. Maar wijzelf zijn ook een persoon naast en soms tegenover God. Vandaar dat het “ik” ook een eigen parel krijgt. Niet zo groot als de Godsparel, maar wel levensnoodzakelijk om je bewust van te zijn. De parel van het Ik, de persoonlijkheid die we in dienst kunnen stellen van wie we ten diepste zijn, de ander en God. De stilteparels zijn tussen de andere parels in geregen omdat stilte noodzakelijk is om ruimte te maken, in onszelf en voor de Ander. De doopparel weerspiegelt Gods belofte voor ons leven (een grote witte parel, net als de opstandingsparel). Ons leven wordt gekenmerkt door moeilijke momenten (de woestijn/leegteparel) en mooie momenten (de rust en ontspanningsparel). Er zijn twee liefdesparels, omdat je liefde altijd deelt. Eén parel voor de liefde die je geeft of wilt geven en één parel voor de liefde die je ontvangt. Drie geheimenparels verbeelden samen het geloofsgeheim, van God boven ons, God met ons en God in ons, en wat dat met ons en in ons doet. Dan de zwarte parel die staat voor momenten of thema’s die in ons leven uitzichtloos lijken. Dan volgt de witte opstandingsparel (die teruggrijpt op de doopparel). Die staat voor het vertrouwen dat wat God aan mogelijkheden in je heeft gelegd, zal ontkiemen en ontplooien in je, zodat je kunt opstaan en verder gaan. En zo ben je in contact met of kom je steeds weer terug bij God.

Annemarie van Wijngaarden en Rob Boersma

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >