Leven met imperfectie (onvolmaaktheid) en kwetsbaarheid

“Aanvaard de onvolmaaktheid van het bestaan. Dan kan je leven zinvol en volmaakt worden.” (Trudy van Asperen, ethica)

Lees meer...

Kwetsbaar zijn


kwetsbaar zijn 1Het is beter om te vertrouwen en soms teleurgesteld worden dan te wantrouwen en je de hele tijd ongelukkig voelen.

(Abraham Lincoln)

 

 

In de serie van 5 meditatieavonden met als titel ‘Leven met imperfectie en kwetsbaarheid’ staat in de eerste meditatieavond het thema ‘Kwetsbaar zijn ’centraal.

Kwetsbaarheid in ons leven
‘Kwetsbaar zijn’ roept al snel ongemakkelijke associaties op zoals zwakte, onzekerheid, onbeschermd, angst, naaktheid, schaamte, overgevoelig en zielig. De tedere handen onder het vogeltje op het plaatje bieden op het eerste gezicht bescherming, maar zij kunnen ook zomaar dichtklappen. Naast de lichamelijke kwetsbaarheid (ziekte, ongemak) is de geestelijke en vooral relationele kwetsbaarheid misschien nog wel problematischer in deze tijd. Het aantal mislukte relaties overstijgt het aantal geslaagde, dat zegt al veel. Relationele kwetsbaarheid ervaren we concreet als we gekwetst worden. Mensen kunnen elkaar, vaak onbewust, behoorlijk pijn doen en kwetsen. We nemen dan ook een risico als we ons kwetsbaar opstellen, bijvoorbeeld als we de ander aanspreken op gedrag dat ons ernstig teleurgesteld of pijn gedaan heeft. Als zo’n gesprek niet goed gaat, worden we juist (nog meer) gekwetst. We doen er daarom liever het zwijgen toe. We willen wel kwetsbaar zijn, maar niet gekwetst worden. Wel laten zien dat we het moeilijk hebben, maar niet afgewezen worden of afhankelijk overkomen. Kwetsbaar zijn is omgeven door een taboe waarbij schaamte een grote rol speelt. Schaamtegevoelens kennen we allemaal. Wie in staat is tot empathie en verbondenheid met anderen kent ook schaamte. Maar wie kwetsbaarheid en schaamte wil voorkomen, loopt het gevaar dat pijnlijke persoonlijke ervaringen uit beeld raken, geen naam hebben en niet lijken te bestaan. 

Lees meer...

Meditatie op het Onze vader

De oerkracht van het oudste gebed. 

Met de meditatiegroep ’Weg van leven’ willen we aansluiten op deze hernieuwde belangstelling voor dit oergebed uit het Christendom. Eenmaal in de drie weken gedurende zes avonden gaan we met behulp van verschillende vormen van christelijke meditatie mediteren op de eerste zes tekstregels uit het Onze Vader.

Lees meer...

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze

Salvador DaliDe enige beproeving voor de mens bestaat hierin, dat hij in de aanraking met het kwade aan zichzelf wordt overgelaten. Op die manier wordt langs de weg der ervaring het 'nietige' van de mens duidelijk bewezen. Ofschoon de ziel het bovennatuurlijke brood ontving op het ogenblik waarop zij erom vroeg, is haar vreugde met vrees vermengd, omdat zij dat brood alleen voor het heden heeft kunnen vragen. De toekomst blijft onzeker. De ziel heeft niet het recht brood voor morgen te vragen, maar zij geeft uiting aan haar vrees door een smeekbede.

Simone Weil, mystica, filosofe en activiste

De Bekoring van St. Antonius (Salvador Dali)

Lees meer...

En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven

vergevingWanneer wij deze woorden uitspreken, dan moeten reeds alle schulden vergeven zijn. Het gaat niet alleen om herstel van vermeend of werkelijk onrecht. Het is ook de erkentelijkheid voor het goede dat wij hebben gedaan, en in het algemeen alles wat wij van de kant van mensen en dingen verwachten, alles waarvan wij geloven dat het ons toekomt, én waarvan het ontbreken ons het gevoel zou geven te kort gedaan te zijn. Dat zijn rechten, waarvan we menen dat ze ons op grond van het verleden nu ook in de toekomst verleend blijven.

Simone Weil, mystica, filosofe en activiste

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >