Christelijke meditatie

Heb je meer behoefte aan stilte dan aan woorden? Even een onderbreking van alles wat maar doorgaat? Luisteren naar de stem van binnen, of naar God die in stilte spreekt?  Dan is meditatie vanuit de christelijke traditie misschien iets voor jou. De meditatiegroep ’Weg van Leven’ in de Ark start dit najaar met een nieuwe serie van meditatieavonden. Onder het thema 'Levenslessen uit de christelijke mystiek' komen we eenmaal in de drie weken bij elkaar om te mediteren op verschillende manieren.

Data: zie hieronder of de kalender Aanvang:  20.00 uur. Om 19.45 uur is er ontvangst met koffie/thee.
Plaats: De Ark, Banne Buikslootlaan 63c

Hoe werkt meditatie vanuit de christelijke traditie?
De meditaties zijn gebaseerd op een grondhouding van ontspanning en aandacht. Op deze basis, die ook steeds wordt geoefend, vinden inhoudelijke meditatieoefeningen plaats.  Een thema vormt steeds het uitgangspunt van de avond. Meditatievormen uit  verschillende christelijke meditatie tradities worden gebruikt. Voorbeelden zijn: Aandacht-,stilte-, geleide-, (bijbel)tekst-, beeld-, bewegings-en muziekmeditaties. Naast rust en inkeer draagt meditatie bij aan geloofsverdieping:  we onderzoeken hoe door christelijke meditatie ons geloof nog meer van betekenis kan worden in ons dagelijks leven.

Doe je mee?
Ook als je nog geen meditatie ervaring hebt of je wilt eens kennismaken met (christelijke vormen van) meditatie ben je welkom. Neem van te voren even contact op: Ds. Annemarie van Wijngaarden of Rob Boersma, tel. nr.: 0204904417 of per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorjaar 2019

 Najaar 2019

Levenslessen uit de christelijke mystiek
27 februari -Kwetsbaar zijn
4 september - Leven in aandacht
20 maart -Imperfect (mogen / willen) zijn

 25 september - Leven in eenheid: met jezelf en anderen

10 april - Jezus als gids  16 oktober - Leven in eenheid met God
8 mei - De kwetsbare en onvolmaakte ander  13 november - Leven in liefde
19 juni - Authentiek leven  27 november - Meditatief leven
   18 december - Leven in vreugde

Voorjaar 2018

 Najaar 2018

Het Onze vader Het Onze vader
 5 september - Onze vader die in de hemelen zijt
7 maart - Zuiveren  26 september - Uwe naam worde geheiligd
28 maart - Leven met Lijden  17 oktober - Uw koninkrijk kome
18 april - Jezus als inspiratiebron  7 november - Uw wil geschiede
9 mei - Leven vanuit liefde  28 november - Geef ons heden ons dagelijks brood
30 mei - Tussenstap: traag proces, of crisis/verveling  19 december - Vergeef ons onze schulden
20 juni - Zien- soms even, of één met de Eeuwige  9 januari - Leid ons niet in verzoeking

Voorjaar 2017

Najaar 2017

Vervolg van de serie 'Levensparels'
Chakra's en christelijke meditatie
1 februari - Doop
30 augustus - 1e chakra: (Basis)zekerheid
20 februari - Geheim 20 september - 2e chakra: Vertrouwen
22 maart - God 11 oktober - 3e chakra: Innerlijke kracht
12 april - Nacht 1 november - 4e chakra: Liefde
3 mei - Opstanding 22 november - 5e chakra: Geestelijke vrijheid
24 mei - Geloofsgeheim 13 december - 6e chakra: Intuitieve helderheid
  3 januari: 7e chakra: Relatie met God/het Goddelijke
  24 januari: Integratie: Tussen hemel en aarde

Voorjaar 2016

Najaar 2016

Vervolg van de serie 'Ritme van de seizoenen'
Levensparels
3 februari - Verstilling
31 augustus - Innerlijke stilte
24 februari - Uithouden 21 september - Liefde geven
16 maart - Nieuw leven 12 oktober - Liefde ontvangen
6 april - Groeien 2 november - Leegte
11 mei - Geestdrift 23 november - Ik
1 juni - Tot bloei komen
14 december - Rust en ontspanning
22 juni - Pelgrimeren  

Voorjaar 2015

Najaar 2015

Van Passie naar Compassie vindt u hier
Meditatie in het ritme van de seizoenen vindt u hier
Over Passie als gedrevenheid vindt u hier
Vreugde vindt u hier
Zelfcompassie vindt u hier
Oogsten vindt u hier
Passie als Lijden vindt u hier
Tot wasdom komen vindt u hier
Mededogen vindt u hier
Loslaten vindt u hier
Barmhartigheid vindt u hier
Vergankelijkheid vindt u hier
Compassie met de wereld vindt u hier Wachten vindt u hier
   

Voorjaar 2014

Najaar 2014

Stappen in Stilte vindt u hier
Lichter Leven, leven in het Licht vindt u hier
Verlangen naar Stilte vindt u hier
Donker en Licht vindt u hier
Stil worden vindt u hier
Groeien naar het Licht vindt u hier
Openen voor Stilte vindt u hier
Snoeien in het Licht vindt u hier
Werkplaats van de Stilte vindt u hier
Lichter Leven vindt u hier
Richten van Stilte vindt u hier
Wandelen in het Licht vindt u hier
Ontvangen van Stilte vindt u hier
Lichtend Kind vindt u hier
Met Stilte de Wereld in vindt u hier
 

Voorjaar 2013

Najaar 2013

Ontdek je eigen meditatietraditie vindt u hier
Vacare: Wegen van Vrij zijn vindt u hier
Ruimte vindt u hier
Vrij zijn voor jezelf vindt u hier
Stilte vindt u hier
Vrij zijn voor God vindt u hier
Adem vindt u hier
Vrij zijn van de ander vindt u hier
Lectio Divina vindt u hier
Vrij zijn voor de ander vindt u hier
Ignatiaanse meditatie vindt u hier
Vrij zijn voor vrede vindt u hier
Wie zijn wij: ik en zelf vindt u hier
 
Roeping vindt u hier
 

Levenslessen uit de christelijke mystiek

meditatie mystiek 1

‘En daarom, ga in tot je eigen grond en werk daar, en de werken die je daar doet, die zijn alle levend.’
Meister Eckhart (1260 – 1328)

 

De meditatiegroep ‘Weg van leven’ mediteert 6 avonden op een serie getiteld:                                                       

Levenslessen uit de christelijke mystiek
 
De eerste meditatieavond is woensdag 4 september 2019 met het thema: 
Leven in aandacht

Inleiding 
In het voorjaar heeft de meditatiegroep ’Weg van leven’ samen met Zinnig Noord, pioniersplek in Amsterdam Noord van de PKN, 3 dagdelen over christelijke mystiek georganiseerd met als titel ’Mystiek in woord en beeld’. De serie werd zo goed ontvangen dat we besloten  in het najaar een serie meditatieavonden te houden met als titel ’Levenslessen uit de Christelijke mystiek’.

Lees meer...

Thema: Leven in eenheid met eenheid met jezelf en anderen

'Mystiek is de ervaring van de eenheid en de heelheid van het leven.

Mystieke levensbeschouwing, mystiek schouwen is dan ook de onverbiddelijke waarneming van de gebrokenheid van het leven'.

Dorothe Solle: 'Mystiek en verzet'

Na ‘Aandacht’ is ‘Eenheid’ het tweede thema in de serie levenslessen uit de mystiek (nog steeds volgen we het boek: Mystiek leven, van Kick Bras.) Eenheid is misschien niet meteen een positief begrip. Als we denken aan ‘eenheidsworst’, dan zijn we blij met de diversiteit die er gelukkig is. Maar in een wereld van zoveel mogelijkheden en verwachtingen is éénheid juist wel positief: leven uit één stuk, niet met alle winden meewaaien. Het betekent ook het overstijgen van tegenstellingen waar deze wereld te vaak aan lijdt, zoals de tegenstelling tussen lichaam en geest, tussen mens en natuur, tussen individu en samenleving, of die tussen God en mens. Zo kan eenheid ons ook helpen bij een gevoel van verbondenheid met de wereld om ons heen. Er zijn verschillende invalshoeken om over éénheid na te denken: in jezelf, met anderen, met God en eenheid beoefenen. Deze keer spitsen we het toe op ‘eenheid met jezelf en anderen’. De volgende keer staat het thema ‘eenheid met God centraal’. Beide keren besteden we aandacht aan: de eenheid beoefenen.

Lees meer...

Thema: Leven in eenheid met God

Het hele leven en zijn

van alle schepselen

is

een roepen en een haasten

om terug te keren

in wie hun herkomst is.

Meister Eckhart (1260-1328),

We vervolgen de lijn van Kick Bras, die het mystieke thema eenheid uiteenlegde in 4 aspecten: eenheid met jezelf, eenheid met de ander/ met de schepping, eenheid met God, en: de eenheid beoefenen. Deze keer aandacht voor de laatste twee aspecten.

Voor mystici is God de bron, het hart en de ziel van de werkelijkheid. Vanuit éénheid met God ervaren ze éénheid met zichzelf en met anderen en/of de schepping. Zo’n eenheidservaring kan een mens soms overkomen. Kick Bras beschrijft hoe hij zelf zoiets heeft ervaren.

“ Gistermiddag tussen half drie en tien over drie. Ik zat alleen in de kamer. Ik las een boek. Ineens had God mij in zijn greep. Van binnenuit… Roerloos zat ik. Mijn hart bonsde. Ik was niet in extase. Ik keek soms rustig ergens naar. Merkte ook alles op. Maar tegelijk was ik ontgrensd, één met alles, met de totale schepping, en één lichaam met God. Nog nooit heb ik zo sterk ervaren dat dit niet-ik was...Er was in mij een heel open, betrekkelijk rustig ontzag” 

Lees meer...

Thema: Leven in aandacht

uw wil geschiede

 De serie van 6 meditatieavonden met de titel ‘Levenslessen uit de Christelijke mystiek’ start met het thema ‘Leven in aandacht’.

Wat is er voor nodig om echt aandacht voor een ander te hebben. Zo komen we indirect onze eigen meditatieve gesteldheid op het spoor. Daarom is ’aandacht’ een belangrijk (basis)thema voor wie zich interesseert voor een mystieke weg of meditatief leven. Het thema sluit ook aan bij de huidige trend om meer ‘mindful’ te leven: bewust leven met zorgzame aandacht in het hier en nu. 
 
We beginnen met een citaat van Simone Weil over aandacht voor een ‘ongelukkige’ ander :
De volheid van de liefde voor de ander is simpelweg in staat zijn aan die ander te vragen: ‘Wat scheelt eraan?’ Het is het weten dat die ongelukkige bestaat, niet als een ongelukkige in een verzameling, niet als een geval dat behoort tot de sociale categorie van de ‘ongelukkigen’, maar als iemand die precies zo is als jijzelf, iemand die op unieke, niet na te bootsen manier door het ongeluk getroffen en getekend is. Het is voldoende, maar noodzakelijk dat je op een bepaalde manier naar diegene kunt kijken. Die blik is in de eerste plaats aandachtig, dat wil zeggen dat de geest leeg is, dat je eigen gedachten plaats hebben gemaakt ten einde degene naar wie je kijkt in zijn hele totale waarheid in je op te kunnen nemen. De enigen die hiertoe in staat zijn, zijn de mensen die tot aandacht in staat zijn.

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >