ZINema - Oecumenisch Filmhuis in Midden-Noord

In januari 2005 nam een werkgroep ‘filmhuis de Ark’ het initiatief om samen met de Rooms- Katholieke kerk Amsterdam Noord een filmhuis in de Ark te starten. De doelstelling is gezelligheid en ontmoeting waarbij waardevolle films vertoont worden op het grensvlak van filmhuisfilms en bioscoopfilms. Centraal staat, naast de context en betekenis van de film, vooral de plaats van de film in een breder cultureel, maatschappelijk en religieus verband. De meerwaarde van het filmhuis boven een bioscoop is de ontmoeting met elkaar. Deze komt tot uitdrukking in het filmgesprek na afloop van de film. Hierin bespreken we met elkaar de inhoud en betekenis van de film voor jezelf en de maatschappij, waarbij ook geloofsaspecten aan bod kunnen komen.

De doelgroep van Zinema is divers. Iedereen is welkom, van 25 tot 80 jaar! Soms worden specifieke leeftijdsgroepen expliciet uitgenodigd bij films die voor hen interessant zijn. Bijzonder is de dialoog in het filmgesprek tussen de jongeren en ouderen met soms zo een verschillende beleving en betekenis verlening.

Aanvankelijk begonnen we met 20 belangstellenden. De laatste jaren is het aantal gasten toegenomen tot we recent bij enkele films 45 belangstellenden konden verwelkomen. Bleven aanvankelijk enkelen na voor het filmgesprek, de laatste jaren blijft 2/3 voor het filmgesprek aanwezig.

We willen ook de komende 10 jaar goede films vertonen die aanzetten tot een dialoog in het filmgesprek!

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >