De Wijkdiaconie Amsterdam Noord heeft gezocht naar een nieuw project voor de Heilig Avondmaalcollectes met ingang van 2013. Dit keer hebben we gekeken naar projecten in Zuid-Amerika en in het bijzonder projecten gericht op jongeren. Onze keuze is daarbij gevallen op de Guatemalteekse organisatie CEIPA: Centro Ecuménico de Integración Pastoral. CEIPA wordt gesteund door Kerk in Actie. In Guatemala ligt in het Zuid Westen de provincie Retalhuleu. Daar komt kinderarbeid helaas nog veel voor. Zo zijn er kinderen die stenen hakken (voor de productie van kiezelstenen) en dat is een riskante werkzaamheid waarbij ongelukken gebeuren. Andere vormen van kinderarbeid zijn kinderen die flessen wassen, kinderen die verzamelaars zijn op vuilstortplaatsen en kinderen die als schoenpoetser werken. Er werken ook heel wat kinderen in de landbouw. Kinderen zijn ook werkzaam als straatverkopers. Kinderarbeid is niet alleen ongezond, maar bovenal zorgt het ervoor dat kinderen geen onderwijs krijgen. Uiteraard is dit allemaal volkomen in strijd met de rechten van het kind, zoals vastgelegd is in vele verdragen van de Verenigde Naties.

Wat doet CEIPA concreet? Middels verschillende projecten worden zoveel mogelijk kinderen ondergebracht in scholen. Ook worden studiebeurzen toegekend aan kinderen. Vaak worden gezinnen bezocht waarvan kinderen werken. Daarbij worden ouders ervan overtuigd dat zij hun kinderen naar school moeten sturen. Aan scholen die geen overheidssteun krijgen worden rugzakjes met schoolmaterialen gegeven, zodat de kinderen alle noodzakelijke dingen hebben als schrijfgerei, etc. CEIPA begeleidt ook gezinnen waar kinderen weer naar school zijn gegaan met psychosociale zorg. Ook betaalt CEIPA vaak schoolgeld en reisgeld voor de kinderen. Praktische hulpverlening is als het ware het eerst doel van CEIPA. De tweede doelstelling van CEIPA betreft lobbyen. Door middel van lobbyen bij de ouders, de overheid, de private sector en de samenleving, tracht CEIPA de rechten van het kind daadwerkelijk in de praktijk te brengen. CEIPA gebruikt daarbij ook actief de media, zoals radioprogramma’s. Kortom, CEIPA pakt de kinderarbeid direct aan en zorgt daarnaast ervoor dat kinderarbeid in Guatemala door middel van lobbywerk verminderd wordt. Daarom kiest de Diaconie Amsterdam Noord bewust voor CEIPA als de organisatie waarvoor we gaan collecteren bij onze vieringen van het Heilig Avondmaal.

Wij hopen dat ook dit project op uw sympathie en steun mag rekenen.

Namens de gezamenlijke diakenen in Amsterdam-Noord,

Fred Toetenel

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >