Recente vluchtelingenstromen

Vanaf 2013 – ’14 komt een nieuwe stroom vluchtelingen opgang. Grote groepen mensen  ontvluchten in het Midden Oosten en Afrika de ontstane oorlogsgebieden. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. De meeste mensen worden opgevangen in de regio. Maar als daar de toestand onhoudbaar wordt, niet genoeg tenten, te weinig eten, slechte sanitaire  omstandigheden en geen scholen voor de kinderen, vluchtten de mensen verder.

Mensenhandelaars maken misbruik van de ontstane situatie en bieden de mensen tegen woekerprijzen overtochten aan naar het ‘vrije veilige’ Europa. Vanaf 2014 worden de Griekse eilanden en de kusten van Italië overspoeld door grote groepen vluchtelingen in bootjes.
Dramatische beelden op tv. laten  overvolle en gammele boten en bootjes zien.
Mensen met  ondeugdelijke zwemvesten, uitgeput. Sommige  halen de overtocht niet en verdrinken jammerlijk in de Middellandse zee.

Kustwachten worden ingezet om mensen te redden en te weerhouden van  hun vlucht. Niets helpt. In 2015 en’16 wordt de toestroom onhoudbaar. Mensen komen in kampen terecht en het ontbreekt aan mogelijkheden tot registratie om verder te gaan. Grote groepen mensen gaan zelf op weg naar de landen waar ze veilig zijn en onderdak kunnen vinden.

Overal welkom?

Veel Europese landen sluiten hun grenzen en verhinderen de vluchtelingen verder te trekken. Vluchtelingen die het wel lukt om Duitsland te bereiken worden met applaus binnen gehaald. Ze hebben het gered.

Ook Nederland  wordt bereikt. Veel mensen willen helpen en bij hulporganisaties stromen de goederen en de knuffels voor de kinderen binnen. Nederland is niet voorbereid op zo veel vluchtelingen en overal wordt naar onderdak gezocht. Bussen met vluchtelingen rijden  van tijdelijke opvang naar tijdelijke opvang. Gemeenten die worden verzocht opvang te leveren, worden in verschillende plaatsten door groepen boze mensen verhinderd om opvang te bieden. Na het opleveren van enkele grote opvang locaties zijn de meeste vluchtelingen geplaatst en begint de toewijzing van een verblijfsvergunning door de IND.


Snelle afhandeling van de Asielaanvragen  
Mensen uit Syrië en Eritrea hebben voorrang en krijgen vrij snel een verblijfsvergunning voor 5 jaar. De meeste vluchtelingen zijn alleenstaande mannen die hun familie niet aan de gevaarlijke reis wilden blootstellen en nu gezinshereniging aanvragen.

In Amsterdam Noord zijn in 2016 en 2017  zijn op  afspraak met de gemeenteraad van Amsterdam, door de woningbouwcorporaties woningen voor vluchtelingen beschikbaar gesteld. Deze woningen worden  zo opgeleverd dat zij direct bewoonbaar zijn. 
Er ligt vloerbedekking en  elektriciteit en water zijn aangesloten. De vluchtelingen krijgen een intakegesprek op het Surinameplein bij Stichting VluchtelingenWerk Amsterdam. (SVAZ)


Het bestuur van VluchtelingenWerk Amsterdam Noord krijgt versterking

Intussen hebben veel mensen zich als vrijwilliger aangemeld bij SVAZ. Het bestuur van VluchtelingenWerk Amsterdam Noord krijgt  versterking van 2 jonge vrijwilligers die  een deel van de  eerste opvang taken overneemt. Vrijwilligers  die in Amsterdam Noord wonen of  willen werken, worden zo snel mogelijk aan een  cliënt in Noord gekoppeld.

Na een eerste kennismaking wordt geïnventariseerd waar de mensen het best mee geholpen zijn. Meestal is dat hulp bij de inrichting. De vluchtelingen hebben een voorschot van de gemeente gekregen om de eerste meubels en witgoed te kunnen aanschaffen. Wat hulp bij het vinden van betaalbare winkels wordt op prijs gesteld. Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Noord zijn beschikbaar en bereid met de mensen mee te gaan naar kringloopwinkels, voor aanvullende spullen. Vaak is de beschikbare  geld van de lening al uitgegeven aan de meest noodzakelijke artikelen en springen wij bij voor de kringloopspullen. Bij vluchtelingengezinnen is de eerste hulp nodig bij het vinden van de scholen voor de kinderen en het zo snel mogelijk zorgen voor een fiets om op naar school te kunnen gaan. Openbaar vervoer is veel te duur!


Gezinshereniging

De grote toestroom van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea in Amsterdam Noord, is iets minder geworden. Wel lopen er veel vragen voor gezinshereniging. Bij de IND is daar vertraging in ontstaan en veel vaders wachten met ongeduld de toewijzing af. Zij zijn erg bezorgd om hun gezinnen, dat zorgt voor spanning,  we hopen dat het niet al te lang gaat duren.Nog steeds hard nodig dus: VluchtelingenWerk Amsterdam Noord gaat door met haar werk

We verheugen ons op veel support van uit kerken en kerkelijke organisaties. Zij maken  dat wij ons werk ook financieel kunnen voortzetten. Er is veel armoede bij vluchtelingen en wij zijn heel blij dat wij  ook op dat gebied, als dat nodig is de helpende hand kunnen bieden.
De jaarlijkse gift aan de gezinnen voor “de dure decemberdagen “ blijft  broodnodig. De jaarlijkse gift voor gezinnen met kleine kinderen,  zorgt ervoor dat er in de zomervakantie door de ouders een gezellig dagje uit georganiseerd kan worden.

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >