De eerste geschiedenis

Begin jaren negentig kwamen er veel vluchtelingen in Amsterdam Noord wonen. Mensen uit Joegoslavië, Bosnië en Herzegovina, gevlucht voor oorlog en etnisch geweld in hun landen, gelijk met de vluchtelingen uit het door stammenoorlogen verscheurde Somalië. Na een korte periode in een asielzoekers centrum gewoond te hebben kregen zij een verblijfsvergunning op hun asielaanvragen in Nederland. Een aantal gezinnen werd een woning toegewezen in Amsterdam Noord.

Daar sta je dan, in een totaal vreemde omgeving zonder enig bezit, alleen het koffertje waarmee je bent gevlucht. De diaconie van de PKN in Amsterdam realiseerde zich hun benarde omstandigheden en riep, via de kerk- en huis aan huis bladen mensen op om in hun eigen stadsdeel opvang te organiseren. In Noord gaven ongeveer 30 mensen gehoor aan deze oproep. Zo werd VluchtelingenWerk Amsterdam Noord opgericht.

In een goede samenwerking met de Stichting VluchtelingenWerk Amsterdam werden ervaringen uitgewisseld en kregen wij van hen de namen en adressen van de vluchtelingen die in Amsterdam Noord werden gehuisvest. Vrijwilligers heetten hen welkom en boden hand en spandiensten aan. Al gauw bleek de hulp bij het begrijpen en leren spreken van de Nederlands taal het allerbelangrijkste.

Veel nieuwe gezichten in Noord

Na de eerste vluchtelingen uit Joegoslavië en Somalië volgden al gauw meer vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Veel gezinnen uit Afghanistan, Irak, Iran en verschillende Afrikaanse landen vonden een veilige plek in Noord. Later kwamen daar mensen bij uit de oorlogsgebieden Armenië, Oezbekistan, Liberia, Soedan, Ethiopië, Ghana, en Kongo. Begin jaren 2000 veranderde het beeld en kwamen er veel alleenstaande vluchtelingen uit Tibet, Myanmar en China. Met een groep enthousiaste vrijwilligers werden de ’nieuwkomers’ opgevangen en wegwijs gemaakt in de voor hen ingewikkelde Nederlandse samenleving.

Inburgeren

In die jaren besteden we ook veel aandacht aan het aspect “inburgering”. Door de vele giften van kerken en particulieren konden we vele jaren achtereen een interessant uitstapje organiseren. Ons 10 jarig bestaan vierden we met een rondvaart in Amsterdam en een etentje in het TOLHUIS. Met 2 bussen vol bezochten we diverse dierentuinen, het Zuiderzee Museum, Marken en Volendam en de Zaanse Schans. Zo maakten de volwassenen en de kinderen op een gezellige manier kennis met het Nederland buiten Amsterdam Noord.

De vluchtelingen uit de jaren 90 en begin 2000 zijn inmiddels goed ingeburgerd en voor een groot deel zelf redzaam. Drie gezinnen hebben in 2016 gebruik kunnen maken van de mogelijkheid van een weekje vakantie op een bungalowpark in Zeist via de diaconie van de PKN Amsterdam. Zij waren nog nooit met vakantie geweest en hebben genoten.

Eind 2012 overweegt het bestuur van VluchtelingenWerk Amsterdam Noord , mede ingegeven door onze stijgende leeftijden, het werk langzaam af te bouwen. 

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >