• doop aangepaste hoogte
  • musical 2018 3
  • new music

Vanwege de Coronacrisis wordt deze site niet up-to-date gehouden.

Voor informatie over de actuele situatie verwijzen wij u naar de site van de Bethelkerk.

De komende tijd geen kerkdiensten en activiteiten in de Ark

Gelet op het advies van het RIVM in verband met de Corona uitbraak vinden de komende tijd geen kerkdiensten plaats in de Ark.

Alle activiteiten in de Ark zijn afgelast. 

Ter bemoediging een gebed dat werd gedeeld door de Protestantse Kerk Amsterdam

God, hoe vaak zegt U het niet in de Bijbel:

'Wees niet bang"

Maar het lukt ons niet.

Geef ons Uw vrede, Heer, moedig ons aan.

Wij bidden: genees de zieken, wees in quarantaine hen nabij.

Zegen het eten dat hun wordt gebracht, de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen.

Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is.

Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid,

laat er een vaccin gevonden worden, help degenen die inkomen mislopen

God, zie om naar alle mensen in nood.

Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen, maar meer nog:

U omsluit ieder van ons

U legt uw hand op ons.

Doe ons wonen in uw beschutting.

Troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde, waar geen pest meer rondwaart in het donker

waar de volken genezing vinden.

(ND.nl: Wim Houtman)

 

 

 

AFGELAST Oecumenisch filmhuis Zinema vertoont op vrijdag 27 maart 2020

BANKIER VAN HET VERZET

Een film rond het thema: Samen voor onszelf

 

Steeds meer willen gemeenschappen zelf dingen regelen: woongemeenschappen voor ouderen, energiecoöperaties enzovoorts. Ze willen verantwoordelijkheid nemen, zelf richting geven aan hun (samen-)leven en minder afhankelijk zijn van overheid, banken of grote bedrijven. Hoe komt dat en hoe werkt dat.

Zin om mee te doen? Kom naar de Ark, Banne Buikslootlaan 63c
Zaal open 19.15 uur (met koffie/thee) aanvang 19.30 uur. Entree: vrijwillige bijdrage.
Na afloop praten we na met een hapje en een drankje.

Bankier van het verzet gaat over Walraven van Hall, die in de Tweede Wereldoorlog zijn financiële kennis en netwerk inzet voor het verzet.Met zijn broer Gijs, de latere burgemeester van Amsterdam, bouwt hij onder de ogen van de bezetter een heel ondergronds systeem om het verzet te kunnen financieren.

De Ark is een van de Protestantse Kerken van Amsterdam Midden Noord.
Hieronder vindt u informatie over aanstaande activiteiten. Op elke pagina staat de agenda aan de rechterkant, onder een korte inspiratietekst. Algemene informatie over de kerkdiensten, het aanbod en de activiteiten van De Ark is te vinden onder de desbetreffende menu's.

Meditatie - Levenslessen uit de christelijke mystiek

Heb je meer behoefte aan stilte dan aan woorden? Even een onderbreking van alles wat maar doorgaat? Luisteren naar de stem van binnen, of naar God die in stilte spreekt? Dan is meditatie vanuit de christelijke traditie misschien iets voor jou. Lees meer.

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >