2006 - 2016 Boekentafel in de Ark

“Alle begin heeft een einde” is een motto dat ook voor de boekentafel geldt. Na 10 jaar stopt de ‘boekentafel’ met het uitlenen van (luister)boeken op het gebied van christelijke religie en spiritualiteit en, de laatste vijf jaar, met boeken over de Islam en Boeddhisme. 

“Er is geen begin zonder einde, na de start volgt altijd een finish”. In januari 2006 zijn we begonnen met het uitlenen van boeken die door gemeenteleden daarvoor tijdelijk ter beschikking werden gesteld. Geleidelijk aan werd het aanbod uitgebreid met luisterboeken, (christelijke) romans en boeken over Islam en Boeddhisme. De laatste twee jaar is het aantal gemeenteleden dat boeken leende door overlijden, ziekte en andere oorzaken drastisch afgenomen. Twee jaar geleden werd de uitleenfrequentie al teruggebracht van maandelijks naar 6x per jaar. De finish is nu bereikt nu nog slechts een enkel gemeentelid boeken leent. Tien jaar was het een plezier om mensen te adviseren die boeken te lezen waarvan we vermoeden dat deze hen zouden aanspreken. Meestal bleek dat juist te zijn en ontstond een geanimeerd gesprek over de inhoud.

Mocht u niet instaat zijn de nog geleende boeken op 14 februari terug te brengen, dan kan dat ook op andere zondagen aan leden van de boekentafelcommissie. In de loop van februari en begin maart zullen alle boeken aan de ‘uitleners’ terug bezorgd worden.

Wij, de boekentafelcommissie, heeft 10 jaar lang dit werk met veel plezier gedaan. We nemen met gemengde gevoelens afscheid, maar met de zekerheid dat dit een juist besluit is.

De boekentafelcommissie: Ida van Zanten , Pia Sikkes en Rob Boersma

 

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >