De Ark is een van de Protestantse Kerken van Amsterdam Midden Noord.
Hieronder vindt u informatie over aanstaande activiteiten. Op elke pagina staat de agenda aan de rechterkant, onder een korte inspiratietekst. Algemene informatie over de kerkdiensten, het aanbod en de activiteiten van De Ark is te vinden onder de desbetreffende menu's.

De goede week en pasen in de Ark

In de goede week, die uitloopt in Pasen, zijn er verschillende diensten in de Ark:

Zondag 9 april - Palmpasen

10 april - Paasviering voor Ark & Buurt (11.30u): Ds. Annemarie van Wijngaarden zal de mooie liturgie weer verrijken met haar meditatie en er wordt gezorgd voor muzikale begeleiding. Na de gezamenlijke lunch en het gebruikelijke kopje thee hopen we een mooi samenzijn te kunnen afsluiten. Graag aanmelden bij Pia Sikkes of Anke Heerma.

13 april - Witte donderdag (19.30u): De doorlopende dienst van witte donderdag tot de paasnacht begint. Op Donderdag gaat ds Wilken Veen voor en Anneke Wouters speelt dwarsfluit.

14 april - Goede vrijdag (19.30u): We gedenken het lijden en sterven van Jezus. Daarbij is er zang door Elske Hörchner en Annemarie van Wijngaarden, die ook zal voorgaan.

15 april - Paasnachtviering (21.00u): De bijzondere dienst die als hoogtepunt in het kerkelijk jaar te beschouwen is: de nieuwe paaskaars wordt binnen gebracht in een donkere kerk; we houden doopgedachtenis en avondmaal en er is prachtige zang door de sopraan Barbara Wessels.

16 april - Paasmorgenviering: Een vrolijk Paasfeest, waarbij onze eigen Arkzangers aan de dienst zullen meewerken.

Pasen in Amsterdam

De website pasen020.nl biedt informatie over Pasen in Amsterdam: van palmpaasstokken maken voor kinderen tot het luisteren naar passiemuziek en het zoeken van een passende paasviering. In de stille week biedt de site een kalender met elke dag een tekst om bij stil te staan.

Taalcafé en Taalkeuken

De Ark organiseert gedurende het jaar op woensdag het Taalcafe, en op de laatste woensdag van de maand de Taalkeuken!

Lees meer...

Meditatie - Levensparels

Heb je meer behoefte aan stilte dan aan woorden? Even een onderbreking van alles wat maar doorgaat? Luisteren naar de stem van binnen, of naar God die in stilte spreekt? Dan is meditatie vanuit de christelijke traditie misschien iets voor jou. Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >